Litoměřické vinobraní 2014

Ve dnech 19.-20.9.2014 probíhala v centru města Litoměřic tradiční kulturní akce, „Litoměřické vinobraní 2014“. Městská policie Litoměřice zajišťovala dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu. Během obou dnů nemusela řešit žádné závažné porušení těchto podmínek. V souvislosti s touto akcí bylo nalezeno několik ztracených osobních dokladů a bylo na místě vyřešeno několik podnapilých osob, které svým chováním narušovali průběh kulturní akce.
V sobotu dne 20.9.2014 v odpoledních hodinách byla na Mírovém náměstí návštěvníky předána hlídce Městské policie ztracená osmiletá dívenka, která se na náměstí ztratila matce a s pláčem ji hledala. Strážníci dívenku uklidnila, převedla na Informační centrum a pomocí pořadatelské služby během konání hudební produkce vyhlásila informaci o nálezu dívky, díky čemuž se k hlídce dostavila její matka a dívku si převzala.

top_20
Během celé akce nedošlo k žádné závažné události, kterou by musela Mě Policie na místě řešit, ani k žádnému zranění osob.