Bezpečná cesta do školy

Dne 16. 9. 2014 se uskutečnil již dvanáctý ročník preventivního projektu pro prvňáčky s názvem „Bezpečná cesta do školy“. Akce se uskutečnila za překrásného slunečného počasí v litoměřickém areálu Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Novopečení žáčci prvních tříd se seznámili s Městkou policií, která se prezentovala svojí specializací na odchyt zvířat. Názorná ukázka proběhla pomocí psího modelu 🙂 a dále bylo dětem vysvětleno jak důležité a potřebné je po pejscích uklízet exkrementy. Na stanovišti Policie ČR si děti vyzkoušely správné přecházení přechodů. Dále na stanovišti ČČK si vyzkoušely první pomoc a také na ně čekalo zajímavé stanoviště se zvířátky, kde se dozvěděly jak se chovat při setkání s nimi. Neméně zajímavé bylo seznámení s nebezpečnými předměty, se kterými se mohou setkat doma, ale i venku. Na programu naučně zábavného dopoledne pro prvňáčky se podílela MP Litoměřice, Policie ČR, Dům dětí a mládeže Rozmarýn a Zdravé město Litoměřice.