Veřejný pořádek

Na služebnu PČR byl předveden k prokázání totožnosti mladík z ulice Topolčianská. Mladík zde dle oznamovatelů kopal do lamp veřejného osvětlení, byl zadržen hlídkou strážníků a ani po poskytnuté součinnosti nemohl hodnověrně prokázat svou totožnost. Kontrolou nebyla zjištěna způsobená škoda na majetku.