Rušení nočního klidu

K rušení nočního klidu docházelo v blízkosti kulturního domu, kde probíhala soukromá akce. Strážníci na místě vyhledali odpovědnou osobu, která zajistila uzavření dveří a ztišení hudební produkce.