Ústecký kraj zřídil konto povodně

Ústecký kraj zřídil konto povodně
Ústecký kraj zřizuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňování povodňových škod z červnových povodní. O sbírce již rozhodlo Ministerstvo vnitra. Finančním darem na zmíněné konto mohou všichni přispět občané nebo podniky a další potenciální dárci, a to od dnešního dne 7. června do 31. října 2013.

KONTO POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj: účet číslo 22229922/0800