UPOZORNĚNÍ – Evakuace osob – „Povodeň 2013“

Na základě vyhodnocených informací ze zasedání Krizového štábu povodňové komise při MU Litoměřice ze dne 2.6.2013 v 19:30 hod., bylo rozhodnuto o preventivní evakuaci osob bydlících v blízkosti koryta řeky Labe a v části města Želetice za Tyršovým mostem.

Mě Policie Litoměřice přistoupila okamžitě bk vyrozumění obyvatel, kterých se toto varování týká a bydlí v dané lokalitě s tím, že každému byly předány informace o následném postupu při evakuaci a opuštění obydlí.

Evakuace vlastními silami – nutno tlf. kontaktovat p. SVOBODU (Mob: 602428742) z RWE, který provádí odpojení obydlí od el. energie a plynu, popřípadě podá blížší informace.

Evakuace s žádostí – kontaktovat Mě Policii Ltm, která předá informace o dalším postupu a vyrozumění zam. MU Litoměřice pro uskutečnění dané evakuace.

V obou dvou případech je nutno zajistit své obydlí proti neoprávněnému vniknutí, zajistit zvířectvo a sebou si připravit evakuační zavazadlo s osobními věcmi, doklady a jídlem.

Předpokládá se, že vrchol kulminace vody by měl být v dopoledních až poledních hodinách v pondělí dne 3.6.2013 s tím, že může dojít k upřesňujícím informacím podle aktuálního stavu a vývoje.

Akruální foto se stavem vodní hladiny Labe:

17:44 hod. 2.6.2013 – Koupaliště

DSCF3016

17:48 2.6.2013 – Lodní nám.

DSCF3018

19:51 hod. 2.6.2013 – Střelecký ostrov – cyklostezka

DSCF3020

20:01 hod. 2.6.2013 – Střelecký ostrov – kotviště – rameno k Mlýnu

DSCF3041

20:04 hod. 2.6.2013 – Lodní nám.

DSCF3043