Nařízená evakuace v obcích České Kopisty a Počaply

Starostka města Terezín na základě rozhodnutí Povodňové komise Města Terezín a v souladu s pokyny Povodňové komise Města Litoměřice nařizuje evakuaci osob v Českých Kopistech a Počaplech!