Strážníci – Okrsek B – Za nemocnicí a Mostná hora

STRÁŽNÍCI MP PŘIDĚLENÍ DO OKRSKU

str. Jiří Veselý

str. Marian Petržilka

KONTAKT

Tel.: 416 733 044   Tel.: 156