Porucha vozidla na pozemní komunikaci

Již několikrát  se telefonicky na služebně městské policie  řidiči dotazovali,  jak mají správně postupovat při poruše vozidla na pozemní komunikaci. Proto bychom si postup jednání  řidičů mohli shrnout v následujících několika bodech.
Dojde – li k poruše vozidla na pozemní komunikaci je povinen řidič vozidlo neprodleně odstranit, neučiní-li tak, odstraní ho na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Nelze – li vozidlo ihned odstranit musí řidič toto vozidlo označit jako překážku a  událost o vytvoření překážky oznámit Policii ČR. Překážka silničního provozu – § 45 zákona 361/2000 Sb.
Je – li překážkou  motorové vozidlo označuje  se  přenosným výstražným trojúhelníkem, který je v povinné výbavě motorového vozidla.Trojúhelník  se musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce .§ 26 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
Pokud řidič vozidlo neodstraní rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.  § 45 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.