Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 6/2014 – o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyhláška č. 5/2014 – kterou se zrušují OZV č. 2/2000 a 3/2000
Vyhláška č. 4/2014 – opatření k omezení propagace některých sázkových her
Vyhláška č. 3/2014 – opatření k omezení propagace některých sázkových her
Vyhláška č. 2/2014 – o regulaci provozování sázkových her
Vyhláška č. 1/2014 – o nakládání s komunálními odpady
Vyhláška č. 7/2013 – o zrušení místního poplatku ze vstupného 
Vyhláška č. 6/2013 – Požární řád města (03.04.2013)
Vyhláška č. 5/2013 – o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích (03.04.2013)
Vyhláška č. 4/2013 – o pohybu psů na veřejném prostranství (03.04.2013)
Vyhláška č. 3/2013 – o nákládání s komunálními odpady (11.03.2013)
Vyhláška č. 2/2013 – o místním poplatku – veřejné prostranství (22.02.2013)
Vyhláška č. 1/2013 – spádové obvody ZŠ (22.02.2013)
Vyhláška č. 4/2012 – o čipování psů (07.01.2013)
Vyhláška č. 3/2012 – o místním poplatku za komunální odpad (07.01.2013)
Vyhláška č. 1/2012 – zrušení vyhlášky č.16/2011 (21.02.2012)
Vyhláška č. 15/2011 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (16.12.2011)
Vyhláška č. 12/2011 – o místním poplatku z ubytovací kapacity (10.08.2011)
Vyhláška č. 11/2011 – o místním poplatku ze vstupného (10.08.2011)
Vyhláška č. 10/2011 – o místním polatku za užívání veřejného prostranství (10.08.2011)
Vyhláška č. 9/2011 – o místním poplatku ze psů (10.08.2011)
Vyhláška č. 1/2011- o trvalém označování psů a jejich evidence (09.05.2011)
Vyhláška č. 6/2010 – koeficient pro vyměření daně z nemovitosti (29.06.2010)
Úplné znění vyhlášky č. 4/2010 – o zákazu požívání alkoholu (08.09.2011)
Úplné znění vyhlášky č. 3/2009 – o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí (08.09.2011)
Vyhláška č. 3/2009 – o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí (30.10.2009)
Vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/98 o uspořádání území obce Litoměřice (02.11.2009)
Vyhláška č. 6/2008 – o volném pohybu psů (08.08.2008)
Vyhláška č. 2/2006 – Městská policie (30.01.2006)
Úplné znění vyhlášky č. 1/2003 – o Městské policii v Litoměřicích (08.09.2011)
Vyhkáška č. 1/2003 – o Městské policii (17.04.2003)
Vyhláška č. 1/2002 Znak a prapor města (12.04.2002)
Vyhláška č. 3/2000 kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2000 (21.05.2000)
Úplné znění vyhlášky č. 2/2000 – o vytvoření a použití účelových prostředků ,,FONDU BYDLENÍ,, na území města Litoměřice (08.09.2011)
Vyhláška č. 2/2000 – o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU BYDLENÍ“ na území města Litoměřice (21.05.2000).