Konzumace alkoholu mladistvými

Městská Policie Litoměřice se dne 13.4.2017 ve večerních a nočních hodinách zaměřila na konzumaci alkoholických nápojů a to mladistvými osobami. Konkrétně kontrola proběhla v Parku V.Havla, kde se koncentruje mládež a následně v tomto parku zůstává značný nepořádek. Na základě monitorování městským kamerovým systémem byla zjištěna početná skupina mládeže, která konzumovala alkoholické nápoje. Městská Policie Litoměřice provedla společně s Policií ČR kontrolu mládeže a za pomoci dechového přístroje bylo potvrzeno u více osob konzumace alkoholických nápojů. Jelikož těmto osobám nebylo ještě 18 let, převzala si všechny podnapilé mladistvé na místě Policie ČR a následně je předala zákonným zástupcům. Zároveň bude vyrozuměn sociální odbor MU Litoměřice.