Bezpečnostně preventivní akce – „Den bez úrazu“

Dne 19.4.2017 se na Dopravním hřišti v Jiráskových sadech konala bezpečnostně preventivní akce „Den bez úrazu“. Akce se zúčastnili žáci 2. tříd ZŠ, kteří procházeli 9 stanovišti a byli seznámeni s prací IZS (Integrovaného záchranného systému). Na jednotlivých stanovištích se prezentovali složky záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Městské Policie a Červeného kříže. Akce se zaměřila na prezentaci práce jednotlivých složek, seznámení s technikou a náplní práce. Součásti prezentace byl i výklad postupů při různých životních situací jako například při úrazech, požáru apod.