Kontrola provozoven s výherními hracími automaty.

Dne 16.10.2014  v dopoledních hodinách provedli strážníci Městské policie Litoměřice v rámci výkonu služby namátkovou kontrolu heren a barů s výherními hracími automaty, se zaměřením na dodržování Vyhlášky města  č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a Vyhlášky č. 3/2014, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Strážníci městské policie provedli kontrolu ve čtyřech provozovnách. Ve dvou hernách bylo zjištěno porušení vyhlášky tím, že v hernách byly v provozu výherní automaty v době, kdy je to vyhláškou zakázáno. Přestupky byly na místě zadokumentovány a následně budou předány na příslušný správní odbor. Namátkové kontroly ze strany MP budou i nadále pokračovat.