Vytvoření černé skládky u sběrného dvora

Dne 2. 5. 2024 v dopoledních hodinách v ulici Nerudova zjišťovali strážníci Městské policie Litoměřice  okolnosti vzniku černé skládky u sběrného dvora. Strážníkům se úspěšně podařilo zjistit původce černé skládky,  kterému  byla v odpoledních hodinách  po dohodě  s Odborem životního prostředí Litoměřice uložena pokuta příkazem na místě.