Diecézní charita Litoměřice pomáhá zaplaveným lidem

Kontaktní osoby v případě potřeby pomoci v rámci litoměřické diecéze:

Bc. Roman Striženec, 603 943 233, migrace@dchltm.cz

Edith Kroupová, 731 53 41 00, pr@dchltm.cz

Diecézní charita Litoměřice v současné době využije:

– čisticí prostředky, nářadí, hygienické potřeby, ručníky, pracovní oděvy, oblečení

Lidé, kteří mohou zmiňované věci darovat, prosíme o dodání na adresu:

Kostel sv. Ludmily

Kapucínské náměstí

412 01 Litoměřice.

Provozní doba skladu: Po – Pá: 8:00- 16:00 hodin

Kontakt: Adéla Trochtová – 603 175 785

Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem povodní.

Sbírkové konto:

číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny

VS 906 – Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovské konto:
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906.

Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)