ADRA – Středisko Litoměřice – POMOC V NOUZI

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Její středisko bylo zřízeno v ulici Máchova16, Litoměřice. Odpovědná osoba: pan Matoušek tel.č.775 384 591