Dětský den bez úrazu

Strážníci MP Litoměřice se podíleli na akci „Dětský den bez úrazu“. Akce proběhla již tradičně na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech. Tato preventivně-bezpečnostní akce je věnována žákům 2. tříd základních a speciálních škol. Cílem akce bylo seznámit tuto věkovou skupinu dětí s činností složek integrovaného záchranného systému a informovat o tom, že úraz není náhoda a dá se mu správným chováním a dodržováním pravidel předcházet, zabránit nebo alespoň zmírnit jeho následky  prevencí úrazů.