Beseda v MŠ PALETKA

Městskou policií Litoměřice bylo úspěšně realizováno několik preventivních programů určeny především dětem. ( Děti jsou naše budoucnost…)
Dne 25. 4. 2012, od 9 do 11 hod. byl po vzájemné spolupráci strážníků MP Litoměřice s vedením Mateřské školy PALETKA, realizován II. ročník besedy. Beseda byla zaměřená především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a obrázkové seznámení s činností MP Litoměřice. Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou vyprávění a dotazování na obrázkově poučné příběhy ( Ajaxův kufřík ). V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti a poté se dokumentovalo jejich počínání. Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a vedení Mateřské školy PALETKA hodnocen velice kladně. Především praktická část byla ve srovnání s předešlým rokem o mnoho lepší. Děti se chovali disciplinovaněji a nejen že si od neznáme osoby nic nebrali, ale okamžitě celou událost běželi povědět paní vychovatelce. Dětem beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěli k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.