Dětský den bez úrazu

Hlídka Městské policie Litoměřice se zúčastnila akce „ Dětský den bez úrazu“, která se uskutečnila již tradičně na Dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech. Preventivní akce byla věnována žákům 2. tříd litoměřických základních a speciálních škol. Cílem organizované akce bylo seznámit tuto věkovou skupinu s činností složek integrovaného záchranného systému (IZS) a informovat o tom, že úraz není náhoda a dá se mu správným chováním a dodržováním pravidel předcházet, zabránit nebo alespoň zmírnit jeho následky.