Den záchranářů Ústeckého kraje

Dne 16. 6 .2018 probíhal na Střeleckém ostrově v Litoměřicích 10. ročník „ Dne záchranářů Ústeckého kraje “, kde se složky krajského integrovaného záchranného systému prezentovaly svou prací. Součástí toho byla i prezentace práce Městské Policie Litoměřice, která rovněž přispěla s osvětou a nahlédnutím do každodenní práce strážníků.
Součástí této akce byla ze strany Městské policie Litoměřice i spolupráce s poříční Policií ČR na řece Labi, kdy za pomoci služebního člunu Městské policie Litoměřice, byla zajišťována doprava a její omezení na řece, při předváděcí akci –  záchrana tonoucího za pomocí vrtulníku.


zdroj tohoto obr. „Litomericko24“