Čištění komunikací

odtahy2. dubna 2013 začalo v Litoměřicích pravidelné čištění komunikací, které provádějí pracovníci  Technických služeb. V souvislosti s čištěním komunikací je v ulicích rozmisťováno přenosné dopravní značení, které je třeba dodržovat a věnovat pozornost dodatkovým tabulkám na kterých je uveden den a doba, kdy bude čištění prováděno. V případě nerespektování dopravního značení bude vozidlo odtaženo odtahovou službou TSM Litoměřice na záchytné parkoviště v areálu TSM Litoměřice v ulici Vodní cvičiště.  Vozidlo, které nebude v den odtažení, nejpozději však následující  den dopoledne vyzvednuto, vrátí technické služby do stejné lokality, odkud bylo odtaženo. V tomto případě majitel vozidla ponese zvýšené náklady na zpětný odtah.  Cena odtahu vozidla je stanovena na 1500,-Kč, zpětný odtah 3000,-Kč. Výjimku tvoří případy, kdy dotyčný prokáže, že byl například hospitalizován v nemocnici nebo pobýval na služební cestě v zahraničí a nemohl se o zákazu vědět. Přenosné dopravní značení je rozmístěno 7 dní před dnem provádění úklidu a rozmístění značení je zadokumentováno strážníky MP. Za porušení zákazu zastavení může být řidiči uložena bloková pokuta  do 2000,-Kč. Městská policie upozorňuje řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přenosnému dopravnímu značení, které je rozmisťováno v ulicích v souvislosti s čištěním komunikací. RZ odtažených vozidel, ale i harmonogram čištění komunikací na rok 2013 jsou uvedeny na webu Městské policie Litoměřice.