Beseda v MŠ SLUNÍČKO

Dne 15. 6. 2012, byla po vzájemné spolupráci strážníků MP Litoměřice s vedením Mateřské školy SLUNÍČKO, uskutečněna beseda. Beseda byla zaměřená především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí, jak správně a bezpečně přecházet silnici. Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou vyprávění a dotazování na obrázkově poučné příběhy ( Ajaxův kufřík ). V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti a poté se dokumentovalo jejich počínání. Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a vedení Mateřské školy SLUNÍČKO hodnocen velice kladně. Dětem beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěli k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.