Beseda v MŠ Kamarád

Dne 2. 5. 2016, byla po vzájemné spolupráci strážníka MP Litoměřice Dominika Hanka s Alžbětou Drsovou, uskutečněna beseda, která byla zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem. Děti se dále dozvěděly, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí, jak se mají zachovat, když najdou injekční stříkačku a seznámily se s donucovacími prostředky strážníků.
V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti, a také tam byly pohozeny injekční stříkačky (nové bez jehel). Počínání dětí bylo řádně dokumentováno a je k nahlédnutí ve fotogalerii.
Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a učitelek Mateřské školy Kamarád hodnocen velice kladně. Beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěly k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.