45. ročník Závodu míru juniorů „ZMJ 2016“ – dopravní omezení

zmj145. ročník Závodu míru juniorů se bude konat v Terezíně ve dnech 5. až 8. května 2016. Ve čtvrtek 5. května 2016 a v neděli 8. května 2016 projede peloton cyklistických juniorských závodníků Litoměřicemi. V souvislosti s konáním závodů  45. ročníku Závodu míru juniorů 2016 upozorňujeme řidiče na částečná dopravní omezení. Dne 5. května start a cíl 1. etapy ZMJ na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Start ve 14:40 hodin, předpokládaný dojezd v 17:30 hodin. Trasa pelotonu po startu na Mírovém náměstí povede ulicemi Dlouhá, kruhový objezd Kocanda, Na Kocandě a Českolipská. Mapa trasy zde. Peloton opustí město a jeho příjezd zpět do města je očekáván ve směru od obce Žitenice kolem 17:10 hodin. Trasa pelotonu vede ve směru od Žitenic ulicemi Žitenická, Daliborova, Topolčianská, U stadionu, Jřího z Poděbrad, Na Kocandě, kruhový objezd Kocanda, Dlouhá a Mírové náměstí (CÍL).

Dne 8. května 2016 start 4.etapy na Náměstí ČSA v Terezíně v 09:00 hodin, cíl 4.etapy na Náměstí ČSA v Terezíněpředpokládaný dojezd v 11:30 hodin. Trasa pelotonu povede po startu ve směru od Terezína ulicemi Želetická, Tyršův most, Mezibraní, kruhový objezd Kocanda, Na Kocandě, Českolipská. Mapa trasy zde. Peloton opustí město a jeho návrat je očekáván kolem 11:15 hodin ze směru od Trnovan ulicemi Českolipská, Na Kocandě, kruhový objezd Kocanda, Mezibraní, Tyršův most a Želetická směr Terezín.(CÍL).
Informace pro řidiče: Několik minut před pelotonem jede vozidlo PČR označené žlutým praporkem, těsně před pelotonem jede vozidlo PČR označené červeným praporkem, konec pelotonu včetně jeho doprovodu uzavírá vozidlo PČR označené šachovnicovým praporkem. Žádáme zejména řidiče, ale také chodce, aby dbali pokynů strážníků MP, policistů ČR a označených pořadatelů, kteří budou provádět řízení a usměrňování silničního provozu k zajištění BESIP. V souvislosti s konáním závodů bude v centru města rozmístěno přechodné dopravní značení.