Ztráta peněženky s větším obnosem peněz

Dne 19. 12. 2022 v odpoledních hodinách, se na Městskou policii Litoměřice obrátila oznamovatelka, která zcela nešťastná uvedla, že byla na vyšetření v nemocnici v Litoměřicích a někde před nemocnicí ztratila peněženku, ve které bylo více jak 10.000 Kč, které měla na Vánoce. Žena byla zcela zdrcená a nešťastná. S hlídkou Městské policie Litoměřice se na místě podařilo upřesnit místo pohybu ženy a časový úsek, ve kterém se v okolí nemocnice pohybovala. Ačkoliv od ztráty peněženky uběhl již delší časový úsek a pravděpodobnost zpětného nálezu v takto frekventovaném místě je příliš malá, pokusila se Městská policie Litoměřice s pomocí městského kamerového systému zjistit události zpětně zaznamenané.
Při vyhodnocování zpětného záznamu se podařilo dohledat pohyb uvedené ženy a i předpokládané místo ztráty peněženky. Na uvedené místo byla hlídka Městské policie Litoměřice i s poškozenou nasměrována a opravdu na daném místě v zasněženém travním porostu se podařilo peněženku i s celým svým obsahem nalézt. Oznamovatelka byla nálezem nesmírně potěšená.
Toto je jedna z událostí, kdy městský kamerový systém slouží i v jiný prospěch občanů než k odhalování protiprávního jednání nebo preventivnímu monitorování a předcházení protiprávního jednání. Jsme rádi, že kamerový systém pomohl jednomu z občanů v neštěstí vrátit šťastné prožití vánočních svátků.