Založení černé skládky

Dnes v dopoledních hodinách řešili strážníci v ulici Marie Pomocné oznámení o uložení odpadu mimo místa k tomu určená. Místním šetřením se podařilo zjistit svědka této události, který viděl muže, jak vynáší odpad ze zaparkovaného vozidla. Strážníci, proto budou oznamovat příslušnému správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku tím, že muž  neoprávněně  založil skládku nebo odkládal odpady mimo vyhrazená místa dle §69/2 185/2001-Sb.