Zahájení turistické sezóny na Labské stezce 2016

V sobotu 28. května 2016, byla na Střeleckém ostrově zahájena turistická sezóna. Děti  se vyřádily na nafukovacích atrakcích, shlédly představení Sváťova loutkového dividla, odpoledne pak Divadla Krabice Teplice a dále si mohly prohlédnout technické vybavení bezpečnostních složek. Městská policie Litoměřice dětem mimo jiné rozdávala reflexní přívěsky a letáčky s činností MP.