Vyvrácený strom

2015-06-13 20.44.42 2015-06-13 20.34.48 2015-06-13 20.35.38

 

Dne 13.6. Hlídka Městské policie přivolala Hasičský záchranný sbor na konec ulice Liškova, která vyúsťuje do ulice Kamýcká, kde se v důsledku podmáčení a silného větru vyvrátil strom.

Strom tvořil překážku silničního provozu a hlídka MP do jeho odklizení usměrňovala provoz