Výpadek telefonní linky 156, náhradní telefonní číslo 721 008 980.

Dnes je prováděna operátorem pevných linek O2 přeložka telefonního kabelu v ulici Komenského v souvislosti s výstavbou nového kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí. Z tohoto důvodu nebude cca do 21:00 hodin dostupná tísňová linka 156.
Operační středisko tísňové linky je dostupné na telefonním čísle 721 008 980.