Veřejný pořádek

Hlídka MP byla vyslána do marketu Albert, kde obsluha řešila problém se zákazníkem. Po příjezdu strážníků na místo se celá věc vysvětlila a došlo ke zklidnění napjaté situace. Ke škodě na majetku nedošlo.