Veřejný pořádek

Na živnostenském úřadu se muž dožadoval výpisu, který mu pracovnice úřadu odmítly vydat vhledem k nesouhlasným údajům v evidencích. Muž odmítal opustit prostory úřadu i po skončení pracovní doby. Muž byl vykázán mimo prostory úřadu a poučen o dalším zákonném postupu.