Veřejný pořádek

Chod gynekologické ordinace v centru města narušoval svým jednáním instalatér, který v uplynulých dnech prováděl v ordinaci servisní práce. V ordinační době řešil s vlastníkem ordinace vyúčtování za své služby takovým způsobem, že znemožňoval pacientům vstup do ordinace. Strážníci na místě zklidnili vypjatou situaci a poučili účastníky sporu o jejich právech a dalším občansko-právním postupu. Další klidné fungování ordinace bylo zajištěno.