Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice, 5.6.2013@10:40 hodin – Kulminace Labe

Labe bude v Litoměřicích kulminovat pravděpodobně dnes pozdě odpoledne

Pravděpodobně dnes pozdě odpoledne bude v Litoměřicích kulminovat Labe. Je naděje, že hladina by mohla být o dva metry nižší než v roce 2002. Ještě včera to přitom vypadalo, že bude nižší o pouhý metr.  Dnes v osm hodin ráno dosahovala 892 centimetrů.

Až do pozdních nočních hodin objížděl včera starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč okolní obce a  jejich přidružené části, jež spadají do správní působnosti města.  Problémy mají na Ohři Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Dolánky, na Labi pak Křešice, Libochovany, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Račice, Štětí, Travčice, Velké Žernoseky a Žalhostice. Terezína a přidružených obcí se týká jak situace na Labi, tak na Ohři.

Pozitivní zpráva je, že na rozdíl od Křešic ještě nejsou Bohušovice a Terezín zaplaveny. Bohušovice prozatím účinně brání vybudovaný protipovodňový val a je naděje, že stav i vydrží. Terezínští netrpělivě očekávají dnešní večer, kdy do Litoměřic dorazí největší nápor vody. V současné době u nich zbývá do vylití z břehu 30, místy až 50 centimetrů. Problémy má ale Lovochemie, kde voda narušila ochrannou hráz, což by mohlo ohrozit obce jako Lukavec  nebo Keblice.

Podle ředitele dolního toku Povodí Labe Jindřicha Zídka by se voda měla vrátit do koryta příští týden v pondělí nebo v úterý.

V postižených oblastech, včetně Litoměřic, nefungují čističky odpadních vod. Splašky tak jdou do Labe. Hygienici upozorňují, aby byli lidé při styku s vodou opatrní. V Litoměřicích bude zahájeno očkování proti žloutence lidí, kteří se budou podílet na odstraňování následků povodně.

Dnes na litoměřickou radnici dorazí zástupci armády. Starostové obcí již nyní mohou do Litoměřic na krizový štáb hlásit počty vojáků, o které by měli zájem. Je však třeba pro ně mít připravené ubytování, stravu a potřebné pracovní vybavení.  To nabízí Diecézní charita Litoměřice. Na webových stránkách (dchltm.cz) starostové naleznou již během dnešního dne seznam materiálu, který jim charita může okamžitě poskytnout. Průběžně bude aktualizován.

V Litoměřicích v současné době nefunguje svoz velkoobjemových kontejnerů. Vzhledem k tomu, že jsou sváženy do Želetic, jejich vývoz v tuto chvíli není možný.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 5. června 2013

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice