Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice 4.6.2013@10:21 hodin

Stav v Litoměřicích se blíží povodni roku 2002

Město Litoměřice se v tuto chvíli připravuje na povodeň, jejíž hladina by měla být jen o jeden metr nižší, než v roce 2002, kdy Labe vystoupalo na 11 metrů. Situace je však velmi rychle proměnlivá. Nepříznivá situace je na Ohři, která má již nyní o metr vyšší hladinu než v roce 2002.  Je zřejmé, že k rapidnímu zhoršení dojde poté, co na soutok Labe a Ohře dorazí vlna z Mělníka.  Stane se tak pravděpodobně dnes večer. Již dnes před pátou hodinou ranní byl uzavřen Tyršův most. V provozu tak zůstává přes Labe pouze jeden most, a to nový most generála Chábery. V centru  města proto můžeme v průběhu dnešního dne očekávat komplikace související s hustotou dopravy.

Dnes ráno opět zasedal krizový štáb řízený starostou města Ladislavem Chlupáčem. V noci na dnešek probíhala další evakuace osob, tentokráte z Rybářské ulice.  Pro dopravu byla uzavřena Jarošova ulice. Narychlo byla řešena situace v Mlékojedech, v ubytovně bývalé Complety, kde zůstalo 48 osob, z toho více než polovina dětí. Ačkoliv zajistit jim ubytování je povinností vlastníka ubytovny, situaci urychleně řešil krizový štáb. Celkem je v Litoměřicích ubytováno 291 evakuovaných osob, a to na zimním stadionu, v hostelu, domovu pro seniory, v tělocvičně ZŠ v Havlíčkově ulici, domovu pro matku a dítě a ve vojenské ubytovně, přičemž další přicházejí.

Největší počet evakuovaných přijala Městská nemocnice v Litoměřicích, a to 112 osob. „Nyní již můžeme přijímat pouze akutní případy. S ohledem na mimořádnou situaci jsme nuceni odložit některé plánované operace neakutního charakteru,“ informoval dnes ráno členy krizového štábu předseda správní rady nemocnice a radní města Radek Lončák. Se zásobováním potravinami nejen lidí evakuovaných z Litoměřicích, ale i z okolí vypomáhá Centrální školní jídelna.

Městu se hlásí řada dobrovolníků. „V tuto chvíli je odesíláme na pomoc Terezínu a Křešicím, kde již evakuují i obecní úřad,“ hlásil dnes ráno tajemník krizového štábu Miroslav Letafka. Pomoc nabízejí charitativní organizace i firmy, například litoměřická firma Hennlich nabízí skladovací prostory.

V plné pohotovosti jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně pracovníků technických služeb města. V rámci krizového štábu funguje několik komisí, přičemž každá z nich má na starosti daný okruh problémů nutných k řešení.

Komplikuje se situace v dopravě. Stav dnes ráno byl takový, že uzavřena byla silnice 2. třídy z Hoštky na Štětí.  Neprůjezdná je kvůli uzavírce mostu i silnice ze Štětí na Roudnici nad Labem. Z Litoměřic se nedostanete do Žalhostic, Velkých Žernosek, Libochovan a Ústí  nad Labem. Stejně tak je neprůjezdná silnice 3. třídy ve směru Nučničky – Libotenice – Travčice. Neprůjezdný je Terezín, který se připravuje na povodeň. _____________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 4. června 2013

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice