Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice, 11.6.2013@16:30 hodin – Tyršův most je průjezdný bez omezení

Tyršův most v Litoměřicích je  od dnešní 17. hodiny průjezdný. Lidé vyjíždějící z Litoměřic se však přes něj dostanou pouze na křižovatku u Intersparu a OBI. Vjezd do zbývající části Želetic umožní krizový povodňový štáb jen vozidlům dopravní obsluhy, tedy podnikatelům a osobám, které zde mají trvalé bydliště. „I nadále totiž nejsou dopravní návaznosti z terezínské kruhové křižovatky,“ informoval místostarosta Karel Krejza.
Ve směru na Lovosice pokračují hasiči v čerpání vody z lagun. Což v praxi znamená, že přes vozovky jsou nataženy hadice, z nichž ty nejrozměrnější, vedoucí k velkokapacitním  čerpacím zařízením, dosahují až půlmetrové výšky. Průjezdný nadále není Terezín. I v jeho místní části Kréta čerpají hasiči vodu z lagun. Na druhé straně statici zkoumají, zda povodeň nepoškodila most u Památníku.
Do svých domovů se ve větší míře začnou vracet evakuovaní. Například obyvatelé terezínského domova se zvláštním režimem, ubytovaní v Domově pro seniory na Dómském pahorku a v litoměřické nemocnici, se do Terezína vrátí pravděpodobně již ve čtvrtek. Naopak ubytovna bývalé Complety v Mlékojedech není prozatím v takovém stavu, aby se do ní mohlo vrátit téměř čtyřicet lidí, jež dočasně našli  azyl ve vojenské ubytovně v Litoměřicích. 

____________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 11. června 2013 v 16.30 hodin

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice