Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice, 10.6.2013@10:00 hodin – Největší problémy v tuto chvíli působí doprava

Nedělní přívalové deště zatím v Litoměřicích a okolí nezpůsobily vážnější problémy, vyjma obce Řepnice, kde přívalový déšť vyplavil několik domků. Stav ohrožení však trvá nejen pro obce postižené povodní, ale i pro Ploskovice a Býčkovice, kde jsou rozvodněné potoky.  Zástupce Povodí Ohře dnes ráno informoval členy krizového štábu, na který v hojné míře zavítali i starostové povodní postižených obcí, že neočekává další intenzivnější srážky, jež by výrazněji zvedly hladinu Ohře. Maximální vzestup hladiny by se dle jeho slov měl pohybovat mezi dvaceti až třiceti centimetry. Lukáš Landa z dolního toku Povodí Labe uvedl, že včera byl snížen průtok na Vltavské kaskádě, což se na Litoměřicku projeví snížením hladiny řeky dnes kolem poledne. V současné době dosahuje Labe 592 centimetrů (stav v 7.30 hodin ráno). V následujících 24 hodinách by mělo poklesnout o dalších 50 až 60 centimetrů.
„Nejkomplikovanější je v tuto chvíli situace v dopravě,“ konstatoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Most generála Chábery, který plní funkci páteřní komunikace, v této chvíli kapacitně nestačí.  Tvoří se na něm kolony aut. Hasiči odčerpávají vodu ze zaplavených lagun. Tyršův most tak zůstává mimo provoz, protože nejsou z terezínského kruhového objezdu dopravní návaznosti. Hasiči se snaží vyjít řidičům vstříc alespoň tím, že po určitou dobu čerpají vodu, a poté pouštějí vozidla. Řidiči s povolením k vjezdu  jsou v této souvislosti žádáni o maximální ohleduplnost. Nadále je uzavřená silnice první třídy Terezín – Lovosice. Poškozená je komunikace Terezín – České Kopisty. Provoz zde proto bude pouze jednosměrný, řízený semafory.  Starosta Štětí Tomáš Ryšánek uvedl, že ve Štětí zůstává mimo provoz Pobřežní komunikace, stejně tak neprůjezdné jsou Hněvice. Naopak volná je cesta z Litoměřic do Ústí nad Labem, a to jak přes „kopečky“, tak i přes Velké Žernoseky.
Krizový štáb varuje obyvatele Litoměřic, aby nevstupovali na Střelecký ostrov. Je třeba zkontrolovat stav vzrostlých stromů, které by mohly ohrozit bezpečí návštěvníků.  Vzrostlý strom s kořenovým balem o průměru pěti metrů se například v sobotu vyvrátil na silnici vedoucí z Litoměřic na Mlékojedy. Naštěstí nikoho nezranil.  Podařilo se ho odsunout tak, aby netvořil překážku silničnímu provozu. Nicméně na jeho rozřezání běžné pily nestačí.
V Křešicích začalo fungovat stanové městečko pro 150 osob, které o víkendu postavili vojáci ze samostatné záchranné roty v Olomouci na fotbalovém hřišti v Zahořanech. „Starostovi Chlupáčovi velmi děkuji za zprostředkování této významné pomoci,“ uvedl na krizovém štábu starosta Křešic. V současné době je v městečku ubytováno již 110 dobrovolníků.
Na rizika související s přemnoženými komáry v místech, kde jsou laguny, se připravují hygienici.  Situaci monitorují a v případě potřeby budou připraveni provést plošnou desinsekci. Pracovníci Adry zítra navezou větší množství repelentů.
O pomoc byli požádáni rybáři, protože v lagunách uvízly stovky ryb, které v případě úhynu zhorší životní prostředí dané lokality.
V plném nasazení jsou humanitární organizace, jako Adra, Diecézní charita Litoměřice, Diakonie ČCE, Český červený kříž. V terénu pracují psychosociální týmy. V Litoměřicích jsou v plném provozu dva humanitární sklady.

__________________________________________________________________
Tiskovou zprávu vydala 10. června v 10.00 hodin Eva Břeňová, mediální zástupce města Litoměřice
__________________________________________________________________