Strážníci si povídali s malými dětmi o nebezpečí, které jim hrozí

08.04.2014 Aktuality Eva Břeňová

Strážníci Městské policie v Litoměřicích docházejí v rámci preventivních programů určených především dětem i do mateřských škol. Jedna z posledních besed se uskutečnila 3. dubna v MŠ Paletka vedené Hanou Mráčkovou.


„S dětmi jsme si povídali o tom, jak se chovat k neznámým lidem, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí, jak si počínat, když se ocitnou doma samy a někdo zazvoní,“ nastínil, jakým směrem se beseda ubírala, strážník Dominik Hanko. Zároveň je formou úměrnou k jejich věku seznámili s tím, co strážníci při své práci dělají. Vyzkoušely si například, jak v praxi fungují vysílačky.

Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. „V teoretické části jsme využívali hlavně poučné příběhy. V praktické části jsme otestovali, jaké ponaučení si děti z besedy odnesly. Strážník v civilním oblečení jim například na zahrádce nabízel hračky a sladkosti a dokumentoval jejich počínání,“ dodal strážník Hanko s tím, že obzvláště starší děti v praxi obstály.