Srnka ve městě

Nezvyklá podívaná se naskytla dne 3.3.2017 v poledních hodinách zaměstnancům výtopny a 6.ZŠ, když zjistili, že v zastavěné oblasti mezi řadovou zástavbou garáží a areálem 6.ZŠ (u výtopny), se zcela nerušeně pase srnka. Srnka se chovala zcela ochočeně, nebála se přítomnosti lidí, kteří si ji mezitím na místě hladili a poté ji i přivázali na vodítko u plotu.
Přivolaní strážníci na místě zjistili, že srnka má hluboké zranění na jedné z noh. Na místo byli povoláni zástupci mysliveckého svazu a věc byla oznámena i na odbor životního prostředí MU Litoměřice, kde se jeho vedoucí p. Gryndler rovněž dostavil na místo.
Po zhodnocení situace a přítomnosti mysliveckých zástupců bylo zjištěno, že srna díky velkému zranění byla apatická a proto si ji na místě odebrali zástupci mysliveckého svazu.