Severočeská vodárenská společnost a. s. – Pomoc občanům zasaženým povodněmi

logo_svsDodavatel pitné vody Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) po dohodě s majitelem vodohospodářské infrastruktury Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVS) vyjdou vstříc svým zákazníkům postiženým povodněmi.
Pro zmírnění následků povodňových škod v červnu 2013 poskytnou podporu za těchto podmínek:
– Podpora bude poskytnuta občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a příspěvkovým organizacím měst a obcí (mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturní, sportovní organizace).
– Na základě seznamu nemovitostí zasažených povodní, předaného příslušným obecním úřadem, se podpora poskytne odběrateli (vlastníkovi připojené nemovitosti).
– Výše podpory bude maximálně 15 m³ na vodné nebo vodné + stočné podle odběratelské smlouvy na jedno odběrné místo. Pokud bude fakturované množství za období, ve kterém se odstraňovaly následky povodní nižší než 15 m³, uplatní se podpora do výše fakturovaného množství.
– Podpora bude poskytnuta formou korekce fakturovaného množství vlastníkům připojených nemovitostí.
Podpora představuje částku 1335 Kč (15m³) a odpovídá přibližně dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti.
Majitelům studní nabízí SčVK zvýhodněné rozbory vody
Po povodních a vydatných deštích, které zasáhly většinu území Ústeckého kraje, nabízí vodohospodáři po přechodnou dobu zvýhodněné rozbory vody v jedné z pěti akreditovaných laboratoří pitných vod. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Iveta Kardianová: „V současné době je rozhodně na místě nechat si zkontrolovat kvalitu vody ve studni a přesvědčit se tak o její nezávadnosti. Nejen povodně, ale i silné přívalové deště zčeřily nejedno lokální prameniště a studny a znatelně tak zhoršily kvalitu tamní vody.“ Obyvatelé mohou využít služeb laboratoře v Sokolově, Mostě, Děčíně, Žernosekách a v Liberci a nechat si provést zvýhodněný rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč. Přesvědčí se tak o kvalitě vody a její vhodnosti k užití.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík                                                  Ing. Iveta Kardianová
Tiskový mluvčí                                                 Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.     Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Mobil: 731 452 650                                           Mobil: 606 655 500
E-mail: jiri.hladik@svs.cz                                 Email: iveta.kardianova@scvk.cz