Rvačka na ulici

Hlídka  městské  policie byla vyslána do ulice Masarykova, kde docházelo k potyčce mezi skupinkou lidí. Hlídka dorazila na místo současně s hlídkou PČR, která převzala koordinaci zásahu. V průběhu zásahu došlo k fyzickému napadení policisty a následnému předvedení několika podezřelých osob na služebnu PČR. Policie ČR provádí ve věci další šetření.