„Řidiči POZOR“ 1. dubna začíná blokové čištění komunikací

Jako každý rok, i letos bude v průběhu roku prováděno blokové čištění komunikací v majetku města. Čištění komunikací provádí Technické služby města a v současné době již probíhá osazování přenosného dopravního značení na první letošní termín čištění, kterým je 1. duben 2014. Upozorňujeme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přenosnému dopravnímu značení při parkování a předešli tak odtažení svého zaparkovaného vozidla a s tím spojeným nákladům v souladu s ustanovením § 19 odst. 5, 6  Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Všechny informace o termínech čištění, blocích ulic a mapu ulic, naleznete na našich stránkách v menu „Služby“ a na stránkách radnice.litomerice.cz