Provizorní lávka Tyršův most

V souvislostí s rekonstrukcí Tyršova mostu byla přes most vybudována provizorní bezbariérová lávka. Chodci, maminky s kočárkem, ale také hendikepovaní na vozíku mohou tuto lávku využít a přejít na druhou stranu řeky Labe. Lávku také mohou využít cyklisté tlačící kolo. Lávka je označena jako stezka pro chodce a platí zde ustanovení § 53 z.č.361/2000 Sb.