Přednáška v MŠ Delfínek

Dne 6. 2. 2019 jsme se zúčastnili přednášky na téma „Děti a bezpečnost v silničním provozu“. Nejprve jsme se naučili přecházet po přechodu pro chodce bez semaforu, i s ním. Zahráli jsme si naučné deskové hry týkající se pohybu na chodnících, cyklostezkách a vozovce. Ukázali jsme si nejdůležitější dopravní značky a po přezkoušení byly děti odměněny dárky. Ještě než jsme opustili Mateřskou školu Delfínek, tak nám všechny děti namalovaly obrázek na téma, o němž se na přednášce dozvěděly. Pokud se budou chovat tak, jak jsme jim ukázali, budou z nich vzorní chodci, cyklisté a v neposlední řadě i řidiči.