Přednáška v Domově U Trati

Dne 17. 10. 2018 v dopoledních hodinách jsme se zúčastnili akce v rámci prevence, věnované našim seniorům, na téma podomní prodej a všechna rizika spojená s tímto fenoménem. Přednášející vrchní inspektor Robert Čelko z Městské policie Litoměřice a nppor. Pavla Kofrová z Policie České republiky vysvětlili, co vše tito lidé mohou od seniorů chtít, a jaké fígle používají pro to, aby je připravili o jejich majetek. Dále jsme poskytli řadu rad a nápadů, jak se bránit v případě, že by byli těmito lidmi osloveni anebo kontaktováni. Nakonec jsme odpověděli na mnoho dotazů týkajících se činnosti obou složek a vyslechli si, co naše seniory trápí a čím jim mohou policisté a strážníci být nápomocni. Za účast na přednášce byli všichni odměněni.