Pomoc zmatené seniorce

Na základě oznámení o zmatené paní na Mírovém nám. v podloubí u Domu oděvů, provedla Mě Policie Litoměřice šetření, kdy u prodejny Tabáku v podloubí Domu oděvů zjistili starou zmatenou paní, která se chovala zmateně, dezorientovaně a nevěděla kde je. Provedeným šetřením na místě se podařilo zjistit totožnost uvedené ženy i její bydliště. Hlídka Mě Policie doprovodila zmatenou ženu do jejího bydliště, kde si žena vzpomněla, že chtěla koupit jenom noviny. Jelikož z bytu byla prodejna novin nedaleko, koupili strážníci ženě noviny a zanesli je k ní domů, kde jí je předali.