Parkování na veřejné zeleni

Dnes v odpoledních hodinách hlídka MP zjistila v ulici Vrchlického zaparkované vozidlo na veřejné zeleni. Řidič  se dopustil přestupku dle §47/1/h 200/1990– poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení. Tento přestupek se zapisuje do Centrální evidence přestupků. Při opakování tohoto přestupku se řidič  ve správním řízení vystavuje sankci do 75 000Kč.