Okružní křižovatka Vojtěšské náměstí – dopravní omezení – změna průjezdnosti

V pondělí 2.února byla zprovozněna část nově budované okružní křižovatky ve směru od ulice České armády a Mrázova. Ulice Liškova je zcela uzavřena v místě výjezdu do křižovatky na Vojtěšské náměstí a je neprůjezdná (viz.obrázek).

Rekonstrukce II.etapa
Rekonstrukce II.etapa

Provoz na silnici II/261 ve směru od nového mostu do centra zůstane i nadále zachován, provoz v opačném směru bude veden po objízdné trase. V rámci dopravního opatření je v současné době v ulici Družstevní provoz v obou směrech a v daném úseku není možno parkovat.
Pěší provoz bude i nadále v závislosti na postupu prací veden po levé nebo pravé straně komunikace. Stavební práce na rekonstrukci okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí, které byly zahájeny 25. listopadu 2014 probíhají dle harmonogramu a dnešního dne vstoupily do své II.etapy.  Ukončení prací je plánováno na konec března letošního roku.