Občanské soužití

Na základě předání oznámení z OOP PČR byla hlídka MP Litoměřice vyslána do ulice Vrchlického, kde mělo dojít údajně ke vzájemnému napadení muže a ženy. Hlídka na místě zjistila, že došlo k hádce mezi bývalými manželi žijícími ve společné domácnosti. Nebylo potvrzeno fyzické napadení, nikdo nebyl zraněn. Po poučení ze strany strážníků se situace zklidnila a strážníci mohli místo opustit.