NOUZOVÝ STAV – Povodeň 2013

Rozhodnutím Vlády České republiky byl dne 2. června 2013 vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. Nouzový stav je vyhlášen pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy.