Nošení roušek – první pokuty

Městská  policie Litoměřice rovněž přistoupila k důkladné kontrole nařízení vlády, ohledně nošení roušek na veřejnosti. Během kontroly bylo odhaleno velké procento osob, kteří z různých důvodů neměli roušku na veřejnosti nasazenou, ale po upozornění toto ihned napravili a roušku si nasadili. Přesto se našli i tací, kteří i přes několikeré upozornění ze strany Městské policie Litoměřice toto nerespektovali, a proto bylo přistoupeno k udělování pokut za neuposlechnutí výzvy. Zatím nebylo využito té nejpřísnější výše pokuty, ale i tak se jedná o razantnější postihování tohoto nedodržování.